Vokiečių kalbos kursai

 

Visoje Austrijoje:

http://www.wifi.at/Kursbuch/Sprachen/Deutsch%20als%20Fremdsprache/Deutsch%20als%20Fremdsprache – visose Austrijos žemėse WIFI akademijos siūlomi vokiečių kalbos kursai

http://www.bfi.at/kurse/fachbereiche/sprachen – visose Austrijos žemėse BFI akademijos siūlomi vokiečių kalbos kursai

 

Vienoje:

www.deutschakademie.com – intensyvūs mėnesio kalbos kursai mažose grupėse, miesto centre

https://sprachenzentrum.univie.ac.at/en/german-courses – semestro ar trimestro trukmės, vasaros kalbos kursai Vienos universitete, nuolaidos studentams

https://kurse.vhs.at/Programmbereich/p-cmx5767cdb8ef27b/mp-Deutschkurse/cmx5767cdb8ef27b.html – įvairios trukmės vokiečių kalbos kursai įvairiuose Vienos rajonuose, didelis pasirinkimas, dažnai mažesnės kainos nei kitose mokyklose

 

!!! AK-Bildungsgutschein: Legaliai Austrijoje dirbantys ir valstybei mokesčius mokantys asmenys kiekvienais metais gali gauti apie 100 EUR vertės kuponus skirtus savęs tobulinimui profesinėje srityje, taip pat ir kalbos žinioms gerinti. Daugiau informacijos ieškokite savo žemės (Bundesland) Arbeiterkammer interneto puslapyje.

!!! Kiti kursai: viršuje minimos institucijos – BFI, WIFI ir VHS – visoje Austrijoje siūlo ir įvairius kitus profesinio ir asmeninio tobulėjimo kursus bei paskaitas. Vienos miestas turi puikų paramos fondą skirtą gyventojų profesiniams įgūdžiams gerinti – https://www.waff.at/