Valdyba 2020-2022

2020 m. vasario 9 d.
WhatsApp Image 2020-02-16 at 22.57.16

Vasario 16 d. vykusio visuotinio susirinkimo metu buvo išrinkta nauja bendruomenės valdyba:

  • Jolita Skinulytė – pirmininkė
  • Justina Špeirokaitė – pirmininkės pavaduotoja
  • Andrius Petryla – iždininkas
  • Danielė Brekytė – jaunimo padalinio vadovė
  • Raminta Zalieskytė – mokyklėlė ir šeimų renginiai
  • Zigmantas Kalibatas – bendruomenės fotografas, jaunimo iniciatyvos, sporto ir kūrybiniai renginiai vaikams

Visuotinio susirinkimo protokolą rasite paspaudę šią nuorodą. 

Žemiau pateikiame valdybos narių motyvacinius laiškus, kuriuos jie parengė keldami savo kandidatūras į bendruomenės valdybą.

Danielė BREKYTĖ

“Bendruomeniškumas, kūryba drauge, tautiškumas ir altruizmas – tai pagrindiniai veiksniai skatinantys dar glausčiau jungtis prie jau ilgus metus puoselėjamos lietuvių bendruomenės Vienoje”

Smuikininkė, kvarteto “ASAG” narė, studentė

Po pirmojo sėkmingai įvykusio LT.art mini festivalio 2019 metais, kartu su kolegomis vėl rengiame kasmetiniu tampantį projektą. 

Esu pilietiška, dvylikos metų tapau skaute, mane visada traukė lietuvybė, tautiškumas, savo krašto pažinimas.

Vienoje gyvenu tris metus ir natūraliai įsiliejau į bendruomenės veiklą. Su malonumu lankiau renginius bei tapau viena iš lietuvių bendruomenės jaunimo rengiamo projekto organizatorių.

Mane traukė įdėja padėti jauniems menininkams lengviau prisitaikyti prie naujos kultūros ir turėti galimybę parodyti tai, ko mokosi ir dėl ko čia atvyko.

Šiuo metu studijuoju Vienos muzikos universitete, tad labiausiai ir domiuosi muzikais, gyvenančiais Austrijoje. Todėl 2019 vykusio festivalio metu pakviečiau savo draugus kartu pasirodyti dviejų koncertų metu. 2020 m. vyksiantis projektas žada daugiau dalyvių ir aprėpia dar daugiau meno sričių.

Bendruomeniškumas, kūryba drauge, tautiškumas ir altruizmas – tai pagrindiniai veiksniai skatinantys dar glausčiau jungtis prie jau ilgus metus puoselėjamos lietuvių bendruomenės Vienoje. Valdyboje noriu atstovauti jaunimo ir menininkų interesus. 

Darni ir puikiai veikianti bendruomenė Vienoje nestinga įvairiausių renginių! Tačiau toks projektas, kurį rengiame kartu su LT.art organizatoriais, yra unikalus.

Norėčiau bendradarbiauti su lietuvių bendruomene bei valdyba ir kartu kurti dar sėkmingesnius renginius, suteikiančius galimybę austrams pažinti mūsų tautiečius ir, tikiu, atnešančius daug laimės svetur gyvenantiems lietuviams!

Zigmantas KALIBATAS

“Norėčiau prisijungti prie lietuvių bendruomenės, dalyvauti, bendradarbiauti, padėti ruošti ir vykdyti meninius ir visuomeninius projektus ir iniciatyvas”

Esu Zigmantas, nuo 2006 metų vasaros gyvenu Vienoje. Čia baigiau tarptautinę mokyklą, vėliau mokiausi taikomosios dailės Vienos Menų Mokykloje.

Per pastaruosius metus, dėl darbo ir laiko trūkumo buvau atitolęs nuo lietuvių bendruomenės Vienoje. 2019 metais vykęs Lt.Art projektas mane vėl priartino, sudomino ir ikvėpė imtis naujų foto – meninių projektų. Šio festivalio planavimo laikotarpiu susipažinau su naujais žmonėmis, atradau bendraminčių ir draugų. Parodoje Adaptacija pristačiau savo portretų ciklą – lietuvių tapatybės tarptautinėje ir austriškoje aplinkoje. Nuo tada vėl kilo noras glaudžiau bendrauti su vietiniais lietuviais, išplėsti pažinčių ir interesų ratą.

Šiais metais nusprendžiau žengti dar vieną žingsnį link visuomeninės veiklos ir pradėti artimiau bendradarbiauti su Vienos ir Austrijos lietuviais.

Iš esmės esu nepriklausomas fotografas – ziggy`s lucid photography – vardu. Nuo 2020-uju metų pradžios atsiribojau nuo šalutinių darbų, kad galėčiau plėsti savo fotografijos projektą.

Kultūrinėje ir meninėje Vienos scenoje radau nemažai draugų ir pažinčių. Būtent šiuo aspektu ir turimomis žiniomis šioje srityje norėčiau prisijungti prie lietuvių bendruomenės, dalyvauti, bendradarbiauti, padėti ruošti ir vykdyti meninius ir visuomeninius projektus ir iniciatyvas.

Esant galimybei ir entuziazmui iš bendruomenės pusės, galečiau dokumentuoti ir vizualizuoti veiklą, įvykius, renginius. Norečiau padėti išryškinti mūsų bendruomenės kultūrinius veidus ir užsiėmimus. Juokais pasakius ir į abstrakčius rėmus įstačius, pasisiūlyčiau būti kokiu nors meniniu direktoriaus/ės pavaduotoju ir šiaip akvyviu veikėju, padėjėju. 

Andrius PETRYLA

“Manau, jog mano, kaip „tiksliuko“, indėlis padėtų judėti bendruomenei į priekį, pritraukiant ir aktyvinant jaunesniąją kartą”

Po penkerių metų gyvenimo Austrijoje paklausiau savęs, kodėl niekad nesudomino Austrijos lietuvių bendruomenė? Vis dėlto esu lietuvis. Jau daug metų praėjo, kai lietuviai vien atvažiuodavo užsidirbti pinigų per vasarą. Laikai pasikeitė. Todėl noriai dalyvavau meno mini festivalio LT.art organizavime, kuris buvo organizuotas su idėja pritraukti kuo daugiau jaunesnės kartos žmonių. Manau, jog festivalis buvo sėkmingas, nes tikrai parodė kokie mes
skirtingi ir kūrybingi. Tėvai, kurie buvo nepriklausomybės kovotojai, išmokino žvelgti į priekį ir galvoti apie Lietuvos/lietuvių ateitį, todėl esu „užprogramuotas” lietuvių bendruomenės gerovės linkme.

Turiu pedagoginį išsilavinimą (VPU fizikos ir taikomosios kompiuterijos bakalauras ir LEU fizikos magistras), kuris ne tik padeda suvokti jaunimo mąstyseną, bet duoda man geresnius įrankius darbui su jaunesne karta.

Argi mes nesame pavargę visiem aiškinti, kas yra Lietuva? Ogi lietuvių bendruomenė, galėtų įtraukti kitas bendruomenes supažindinant su lietuviais čia ir apskritai Lietuva. Manau, jog mano, kaip „tiksliuko“, indėlis padėtų judėti bendruomenei į priekį, pritraukiant ir aktyvinant jaunesniąją kartą.

Jolita SKINULYTĖ

“Kartu mes galime daugiau!”

Esu Jolita ir iki šiol, jau ketverius metus, ėjau Austrijos lietuvių bendruomenės pirmininkės pareigas, o bendruomenės valdyboje dirbu nuo 2014-ųjų. 

Per tą laiką su komanda ir savanoriais daug nuveikėme, realizavome daugybę idėjų, organizavome įdomius ir netgi įspūdingus renginius, susitikimus, koncertus (Andriaus Mamontovo koncertas!), dalyvavome ir atstovavome Lietuvą įvairiuose renginiuose ir parodose (Skaidrilės Grigaitės-Mockevičienės pastangomis į Jungtinių Tautų mugę sugrąžintas Lietuvos stendas!), užmezgėme ryšius su kitų tautų bendruomenėmis veikiančiomis čia – Vienoje, inicijavome ir įgyvendinome ne vieną tarptautinį projektą (Linos Grigaitienės inicijuotas jaunųjų pianistų festivalis ir konkursas “Edelweiss”).

Labai didžiuojuosi ir džiaugiuosi, kad esame ne tik savo įprastų tradicinių renginių ir susitikimų rėmuose tūnanti, bet gyva, besikeičianti, atvira bendradarbiavimui, pasauliui ir kitoms kultūroms, naujoms iniciatyvoms ir idėjoms bendruomenė. Mes ne tik laukiame kol kas ką pasiūlys, bet patys aktyviai ieškome galimybių bendradarbiauti ir sukurti kažką naujo. Tas pasididžiavimo jausmas keliskart išauga žinant, kad viskas laikosi ant saujelės žmonių pečių ir jų savanoriško darbo dėka, be finansinio atlygio, bet iš nepaaiškinamo noro daryti tai, ką gali geriausio, kartu buriant lietuvius ir garsinant Lietuvą.

Labai norėčiau matyti stiprią bendruomenę, stiprią valdybą, stiprius projektus, veikiančius it sniego gniūžtė, vis įtraukiančius naujus žmones į bendruomenės veiklą ir kitas lietuvių organizuojamas veiklas. Nes tik kartu mes galime daugiau!

Justina ŠPEIROKAITĖ

“Būti bendruomenėje man reiškia, matyti globaliai per lietuviško identiteto prizmę”

Turbūt vieni dažniausiai girdimų žodžių susitikus su lietuviškai kalbančiais draugais yra: kaip gera pasišnekėti savo gimtąja kalba. Mes susitinkam mažose grupelėse, susitinkam ne tik pabendrauti, bet dėl to, kad turim bendrų pomėgių, mes dainuojam, skaitom, keliaujam, einam į parodas, koncertus, spektaklius, taip pat dalinamės patirtimis, patariame vieni kitiems. Tai – nuostabu!

Austrijos lietuvių bendruomenė – tai tarsi platforma, kuri atsakinga už visus mus siejančius reikalus: tradicines ir valstybines šventes, edukacinę programą ir didesnius tarptautinės reikšmės projektus. Be to, remia ir bendradarbiauja su kitomis lietuviškomis iniciatyvomis Austrijoje, Lietuvoje ir kitose šalyse.

Į bendruomenės valdybą patekau prieš du metus su tikslu vienyti jaunus ir kūrybingus lietuvius gyvenančius Austrijoje. To pasekmė LT.art Vienna projektas. Projektas tęstinis, šiais metais, jau visai netrukus paskelbsime, ką paruošėme Vienos gyventojams ir svečiams. Projekto tikslas – ne tik skleisti Lietuvos vardą, pristatyti lietuvių kūrėjus ir jų darbus, bet ir analizuoti aktualius šiuolaikinei visuomenei klausimus, bei stiprinti Austrijos ir Lietuvos ryšius meno ir kultūros srityje.

Būti bendruomenėje man reiškia, matyti globaliai per lietuviško identiteto prizmę. Norėčiau ir toliau prisidėti stiprinant mūsų (lietuvių) tarpusavio ryšius, kurie yra svarbiausias katalizatorius siekiant išsaugoti, kas mums svarbu – kalba ir  kultūra. 

Raminta ZALIESKYTĖ

“Kaip ir iki šiol norėčiau tęsti pradėtus darbus, t.y. toliau rengti ir organizuoti lituanistinės mokyklėlės „Ąžuoliukas“ veiklą bei renginius skirtus ne tik vaikams, bet ir šeimoms”

Manau man prisistatinėti nereikia, esu ne naujokė ir Austrijos lietuvių bendruomenės veikloje dalyvauju pakankamai seniai (nuo 2014 metų). Kaip ir iki šiol norėčiau tęsti pradėtus darbus, t.y. toliau rengti ir organizuoti lituanistinės mokyklėlės „Ąžuoliukas“ veiklą bei renginius skirtus ne tik vaikams, bet ir šeimoms.

Turiu sukaupusi nemenką įvairios darbo patirties bagažą. Sugebu prisitaikyti prie įvairių aplinkybių, taip pat daugiakultūrėje aplinkoje. Nebijau viešo kalbėjimo prieš didelę auditoriją. Nuolat gilinu žinias personalo administravimo srityje, domiuosiu įvairių projektų rengimo, teikimo, vykdymo bei administravimo darbais.

Pasidalink šiuo straipsniu

JS

Publikavo:

Jolita Skinulyte

Prisijungti
Privatumo politika

2023 © Austrijos lietuvių bendruomenė