Skelbiami kandidatai į bendruomenės valdybą

Vasario 16 d. 16 val. įvyks Austrijos lietuvių bendruomenės susirinkimas, kurio metu bus renkama nauja bendruomenės valdyba ir pirmininkas. Susirinkimas vyks Florianigasse 24, 1080 Vienoje (Nachbarschaftszentrum 8). Kviečiame susipažinti su kandidatais į valdybą!

Valdybą pagal šiuo metu galiojančius įstatus privalo sudaryti penki asmenys. Išrinktoji valdyba pirmojo posėdžio metu iš išrinktųjų valdybos narių tarpo išsirenka valdybos pirmininką, pirmininko pavaduotoją ir iždininką. Atsakomybės kitiems valdybos nariams paskirstomos valdybos sprendimu. Valdybos paskirstytos jos narių pareigos, įskaitant valdybos pirmininko, pirmininko pavaduotojo ir iždininko pareigas, ir atsakomybės gali būti keičiamos valdybos sprendimu.

Pirmuoju kandidatu į valdybos pirmininkus laikomas daugiausiai visuotinio susirinkimo balsų surinkęs naujai išrinktos valdybos narys, kuriam suteikiamas vienas papildomas balsas balsavimo už valdybos pirmininko kandidatūrą metu. 

Naujoji valdyba dirbs 2020-2021 m., o sekantis visuotinis susirinkimas turėtų įvykti iki 2022 m. kovo 9 d. 

Kandidatais į valdybą gali tapti, o teisę balsuoti rinkimuose turi tik bendruomenės nariai sumokėję narystės įmoką, kuri metams yra 12 eurų. 

Spauskite šią nuorodą ir susipažinkite su kandidatais į valdybą! Kviečiame aktyviai dalyvauti susirinkime ir balsuoti! Balsuoti už pasirinktus du kandidatus bus galima internetu ir susirinkimo metu. Kvietimus balsuoti internetu gaus tie bendruomenės nariai, kurie jais tapo iki vasario 9 d. imtinai. Visi kiti balsuoti bei tapti bendruomenės nariais galės susirinkimo metu.