2015-02-10 Azuoliukas-final-logo

 

 

 

 

Mokyklėlė “Ąžuoliukas” – tai Austrijos lietuvių bendruomenės neformaliojo vaikų švietimo įstaiga, kurios vienas iš pagrindinių tikslų yra palaikyti ir išsaugoti lietuvių kalbos gyvybiškumą bei vartojimą multikultūrinėje aplinkoje.

Lituanistinės mokyklėlės “Ąžuoliukas” tikslas – ugdyti Lietuvos išeivijos vaikų ir jaunimo meilę lietuvių kalbai, papročiams, tradicijoms ir kultūrai skatinant mokinių kūrybinę, meninę veiklą taikant įvairius ugdymo metodus.