Kviečiame atnaujinti narystę bendruomenėje ar tapti Austrijos lietuvių bendruomenės nariais ir palaikyti organizacijos GYVYBĘ! Jūsų narystė reiškia, kad jūs tiesiogiai prisidedate prie lietuvybės palaikymo ir sklaidos, lituanistinės veiklos Austrijoje. Būdami nariais galite dalyvauti bendruomenės veikloje, formuoti jos valdymo organus ir organizacijos veiklos kryptį.

Mokėdami metinę nario įmoką padedate išlaikyti oficialią organizaciją ir padengti jos išlaikymo finansinius kaštus. Nario įmoka mokama už kalendorinius metus kartą metuose. Nesumokėjus metinės įmokos narystė automatiškai nutrūksta.

Rekvizitai norintiems pervesti narystės įmoką bankiniu pavedimu:

 • Litauische Gemeinschaft in Österreich
 • Bank: Erste Bank
 • IBAN: AT27 2011 1842 8002 3600
 • BIC/SWIFT: GIBAATWWXXX

Sumokėti narystės įmoką per PayPal sistemą

Austrijos lietuvių bendruomenė yra savanoriška veikla pagrįsta organizacija, tai reiškia, kad visi renginiai ir veiklos organizuojamos be atlygio, o visos surenkamos lėšos skiriamos renginių ir organizacijos veiklos kaštams padengti. 

Kam skiriamas narystės mokestis? Pirmiausia oficialiai organizacijai išlaikyti: 

 • Banko paslaugos ir banko sąskaitos išlaikymas
 • Administracinės įmokos, pvz.: registracijos mokestis kas dveji metai
 • PLB narystės mokestis – 60 eurų metams
 • Pašto paslaugos
 • Kanceliarinės išlaidos
 • Renginiams
 • Rezervui kaupti

Kodėl reikia mokėti už renginius, nors gaunamos projektinės lėšos ir renkama narystės įmoka? 

Bendruomenės nario įmoką kasmet moka apie 30-50 asmenų, tai yra iki 600 eurų per metus, iš kurių sumokėjus visas įmokas ir mokesčius, geriausiu atveju lieka iki poros šimtų eurų. 

Projektinės lėšos dažniausiai skiriamos labai tikslingai tam tikram renginiui organizuoti arba tam tikroms išlaidoms padengti, pvz.: nuomai. Be to, labai dažnai skiriama tik tam tikra prašomos sumos dalis, tarkime, renginio kaštai, norint jį suorganizuoti nemokamai yra 1000 eurų, o paramos gauname 300 eurų, taigi likusius reikia dengti iš kitų šaltinių, pvz.: surenkant aukas už įėjimą į renginį arba gaunant paramą prekėmis ar paslaugomis. 

Iš ko susideda renginių organizavimo išlaidos? 

Didžiausia suma paprastai tenka už nuomą ir programą (jei kviečiamas svečias, pranešėjas, muzikantai, aktoriai, kt.), taip pat atsieina kūrybinės priemonės, maistas, gėrimai. 

Daugiau informacijos apie tai, ką veikia bendruomenė.