Valdyba dviejų metų kadencijai išrinkta 2018 m. kovo 10 d. vykusiame Visuotiniame Austrijos lietuvių bendruomenės susirinkime.


Jolita Skinulytė-Niakšu

PIRMININKĖJustina Špeirokaitė

PIRMININKĖS PAVADUOTOJAOlga Keller

IŽDININKĖRaminta Zalieskytė

LITUANISTINĖS MOKYKLĖLĖS „ĄŽUOLIUKAS“ VADOVĖMantas Viselga

AUSTRIJOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS LYDERISLina Grigaitienė

JAUNŲJŲ PINIANISTŲ IR KAMERINIŲ ANSAMBLIŲ KONKURSO „EDELWEISS“ ORGANIZATORĖ