Šaukiamas visuotinis bendruomenės susirinkimas

Vasario 16 d. 16 val. šaukiamas visuotinis Austrijos lietuvių bendruomenės susirinkimas. Jo metu kalbėsime apie bendruomenės veiklą bei rinksime naują bendruomenės valdybą ateinantiems dvejiems metams. Kviečiame tapti bendruomenės nariais ir teikti savo kandidatūras iki vasario 5 d.! 

Taip pat į renginį kviečiame visus naujai atvykusius lietuvius, galėsime susipažinti, pabendrauti, atsakysime į kylančius klausimus. Būsime dėkingi, jei aktualius klausimus atsiųsite el. paštu austrijos.lietuviai@gmail.com, taip galėsime geriau pasiruošti ir efektyviau panaudoti laiką.

Po susirinkimo visus kviečiame kartu švęsti mūsų laisvę, pabendrauti ir pasivaišinti. Kepsime kugelį! Ragausime tauriųjų lietuviškų gėrimų! Renginys vyks Florianigasse 24, 1080 Vienoje (Nachbarschaftszentrum).
SUSIRINKIMO PROGRAMA

  1. Austrijos lietuvių bendruomenės valdybos dvejų metų veiklos ir finansinės ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas. Klausimai. Atsakingi asmenys: Jolita Skinulytė, Olga Keller.
  2. Kandidatų į Austrijos lietuvių bendruomenės valdybą prisistatymas. Klausimai. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai. Slaptas balsavimas. Balsų skaičiavimas įskaitant ir internetinio balsavimo, vykusio iki vasario 14 d. imtinai, balsus.
  3. Kandidatų į Audito komisiją prisistatymas. Klausimai. Balsavimas. Audito komisijos paskelbimas.
  4. Kandidatų į Ginčų komisiją prisistatymas. Klausimai. Balsavimas. Ginčų komisijos paskelbimas.
  5. Balsų skaičiavimo komisijos pranešimas. Naujos 2020.02 – 2022.02 m. Austrijos lietuvių bendruomenės valdybos paskelbimas.
  6. Įstatų pakeitimas ir tvirtinimas (esant siūlymų keisti).
  7. Kiti klausimai (svarstomi ir, esant reikalui balsuojama, jei klausimo svarstymui pritaria trečdalis susirinkusiųjų bendruomenės narių).

Kas turi teisę teikti kandidatūrą į Valdybą, Ginčų ir Audito komisijas?

Savo ar kito asmens kandidatūrą į Austrijos lietuvių bendruomenės valdybą, Ginčų ir Audito komisijas teikti turi teisę visi bendruomenės nariai.

Iki kada turi būti pateiktos kandidatūros į Valdybą, Ginčų ir Audito komisijas?

Kandidatūros į Valdybą turi būti pateiktos iki vasario 5 d. imtinai, o viešai bus paskelbtos vasario 9 d. sekmadienį. Kandidatai į Ginčų ir Audito komisijas gali būti siūlomi ir visuotinio susirinkimo metu.

Kandidatūros į Valdybą turi būti teikiamos el. paštu austrijos.lietuviai@gmail.com atsiunčiant savo asmens duomenis (vardas, pavardė, gimimo metai, veikla, gyvenamoji vieta), nuotrauką ir iki vieno A4 dydžio puslapio (iki 3500 spaudos ženklų) motyvacinį laišką.

Kiek bendruomenės narių privalo dalyvauti visuotiniame susirinkime?

Jei visuotinis susirinkimas paskelbtas vadovaujantis bendruomenės įstatais, jis laikomas įvykusiu ir jo sprendimai priimtais nepriklausomai nuo susirinkime dalyvavusių Bendruomenės narių skaičiaus.

Kas dalyvauja ir turi sprendimo teisę susirinkime?

Susirinkime kviečiami dalyvauti visi bendruomenės nariai ar norintys jais tapti. Susirinkime turi teisę priimti sprendimus ir balsuoti renkant valdybą tik bendruomenės nariai (asmenys sumokėję bendruomenės nario mokestį už 2020 m.). Bendruomenės nariais galima bus tapti ir atvykus į susirinkimą. Balsuoti internetu turės teisę tik asmenys esantys ar tapę bendruomenės nariais iki vasario 9 d. imtinai.

Kviečiame aktyviai dalyvauti bendruomenės veikloje ir tapti bendruomenės nariais!

Kaip tapti bendruomenės nariu?

Bendruomenės nariu gali tapti kiekvienas pageidaujantis sumokėjęs metinę bendruomenės nario įmoką, kuri 2020 m. yra 12 eurų metams, bei pateikę savo asmens (vardas ir pavardė) bei kontaktinius (el. paštas) duomenis. Sumokėti įmoką galima renginių metu bendruomenės iždininkei Olgai Keller arba pervedimu į bendruomenės sąskaitą:

Litauische Gemeinschaft in Österreich
IBAN: AT91 1420 0200 1094 5527
BIC/SWIFT: EASYATW1

Atlikdami pavedimą taip pat nurodykite savo el. pašto adresą, kuriuo jus pasiektų bendruomenės informacija.