Mokyklėlės įmoka

Registracija

Registracija į mokyklėlę vykdoma iki spalio 6 d. Registracija laikoma užbaigta, kai sumokama metinė mokyklėlės įmoka. Nesumokėjus įmokos, užregistruotas vaikas (-ai) neįtraukiami į mokyklėlės lankytojų sąrašą. Įmoką prašome sumokėti iki lapkričio 1 d.

Įmokos dydis ir mokėjimo tvarka

Lituanistinės mokyklėlės „Ąžuoliukas“ užsiėmimai yra mokami. Metinė įmoka vaikui yra:

Žaidimų grupė – 70 Eur

Priešmokyklinė grupė – 85 Eur

Pirmokų grupė – 100 Eur

Didžiųjų grupė – 100 Eur

Antram ir kiekvienam kitam šeimos vaikui taikoma 15 eurų nuolaida!

Įmoką galima sumokėti pavedimu į Austrijos lietuvių bendruomenės sąskaitą:

Litauische Gemeinschaft in Österreich

IBAN: AT91 1420 0200 1094 5527

BIC/SWIFT: EASYATW1

!!! Mokėjimo paskirtis: Mokyklėlės įmoka už (nurodyti vaiko (-ų) pavardę)!!!

Surinktos įmokos bus skirtos įvairioms mokyklėlės reikmėms finansuoti: bus perkamas sveikas užkandis vaikams, mokamas simbolinis atlygis mokyklėlės mokytojams, dengiamos kitos galimos mokyklėlės veiklos išlaidos, pvz.: kūrybinės priemonės, papildomų patalpų nuoma renginiams ir pan.