Kviečiame į trečiojo tarptautinio pianistų konkurso Edelweiss atidarymą

Maloniai kviečiame į trečiojo tarptautinio jaunųjų pianistų ir kamerinių ansamblių konkurso „Edelweiss“ atidarymą. Renginys vyks lapkričio 22 d. 10 val. Klaviergalerie, Kaisersaal, Kaiserstrasse 10, 1070 Vienoje. 

Renginio metu turėsite unikalią progą išgirsti pačius konkurso komisijos narius!

P R O G R A M A

10 val. Pasveikinimas
10.15 val. Koncertas:

SAMIR MIRZOEV (Azerbaidžianas), fortepijonas
I. STRAVINSKIS, Dvi dalys iš siuitos „Petruška“

VERONIKA KOPJOVA (Lietuva/Austrija), fortepijonas
EGLĖ KIRKAITĖ (Lietuva/Austrija), fortepijonas
M.K.ČIURLIONIS, „Miške“, aranžuota fortepijono duetui

Dr. SAMIR MIRZOEV (Azerbaidžianas), konkurso „Edelweiss“ žiuri pirmininkas, pianistas, Baku Muzikos Akademijos docentas, Antalijos valstybinės konservatorijos lektorius.

EGLĖ KIRKAITĖ (Lietuva/Austrija), piniastė, fortepijono mokytoja, akomponiatorė „Musikum“ Saalfelden/Salzburg.

VERONIKA KOPJOVA (Lietuva/Austrija), pianistė, Vienos Muzikos ir vaizduojamųjų menų universiteto lektorė, kamerinio ansamblio „Trio.lt“ narė, šiuolaikinės muzikos ansamblio „Platypus“ pianistė.

Renginys nemokamas. Po jo prasidės konkursinė programa, pageidaujantys, gali pasilikti pasiklausyti.

! ! ! Siekiant palaikyti tylą ir susikaupimą konkurso metu, iš salės prašome išeiti ar į ją įeiti tik keičiantis konkurso dalyviams scenoje.

Renginio organizatorius: Austrijos lietuvių bendruomenė.

Renginio rėmėjai: Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija, Kauno 1-oji muzikos mokykla, Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla, galerija „Improper Walls“, Lietuvos ambasada Austrijoje, Užsienio reikalų ministerija, programa Globali Lietuva.