Jaunųjų lietuvių mokslininkų susitikimas

Šių metų balandžio 3 d., trečiadienį, 17 val. Austrijoje dirbantys ir studijuojantys mokslininkai kviečiami į susitikimą su Lietuvos mokslo tarybos ir Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungą atstove dokt. Sonata Juciute. Susitikimas vyks Lietuvos ambasados Vienoje, adresu Löwengasse 47/4, patalpose.
 
Diskusijos metu bus pristatomas esamas mokslo potencialas Lietuvoje, LINO biuro įsikūrusio Briuselyje veiklos bei galimas bendradarbiavimas siekiant padidinti mokslo tarptautiškumą ir dalyvavimą tarptautiniuose projektuose realias vizijas.

Susitikimo tikslas – susipažinti, užmegzti ryšius, pasikalbėti apie galimą bendradarbiavimą bei bendrus projektus, kuriuose kartu galėtų dalyvauti Lietuvoje ir Austrijoje dirbantys mokslininkai, aptarti studijų sąlygas, doktorantams suteikiamas galimybes bei mokslininkų vykdomų tyrimų komercializavimo galimybes.

Pagrindinės susitikimo temos:
– Mokslo potencialas tiltu Austrija –Lietuva;
– Atstovų dvišalio bendradarbiavimo galimybės;
– Kvietimas bendradarbiauti įgyvendinant tarpdiscipliniškumą skatinančią vasaros stovyklą, kurios metu susitinka skirtingų mokslo sričių atstovai, tyrėjai, specialistai bei jaunieji mokslininkai “Idėjų kalvė” renginį.
– 2019 m. spalio mėn. vykstančio renginio, dėl mokslinių darbų komercinimo, aptarimas ir kvietimas skaityti pranešimą, pasidalinti gerąją praktika. Organizatoriai: LJMS ir Gyvybės mokslų centras;
– Interviu su mokslo atstovais apie studijas, suteikiamų galimybių skirtumus/panašumus vystant mokslo produktus.

Būsime dėkingi, jei šia informacija pasidalinsite su Jūsų pažįstamais mokslininkais.

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti!