Austrijos lietuvių bendruomenės Naujienlaiškis Nr. 23

Kviečiame skaityti naujausią mūsų naujienlaiškio numerį, kuriame rasite informaciją apie artėjančią bendruomenės Velykų šventę, įvykusį Visuotinį susirinkimą, Vienos lietuvių širdis virpinusį Domanto Razausko koncertą bei Pasaulio lietuvių bendruomenės Seimą, kuriame Austrijos lietuviams atstovaus trys mūsų bendruomenės atstovai: bendruomenės pirmininkė Jolita Skinulytė, jaunimo atstovė – Justina Špeirokaitė ir Visuotinio susirinkimo išrinkta atstovė – Jadvyga Kuršelienė. Gero skaitymo!

Įvyko Austrijos lietuvių bendruomenės Visuotinis susirinkimas

2018 m. kovo 10 d. įvyko Austrijos lietuvių bendruomenės (ALB) Visuotinis susirinkimas, kuriame buvo pristatyta ir patvirtinta 2016-2018 m. dirbusios ALB Valdybos ataskaita bei išrinkta nauja bendruomenės Valdyba. Antrai kadencijai bendruomenės pirmininke išrinkta Jolita Skinulytė, pirmininkės pavaduotoja – Justina Špeirokaitė. 

Naujai išrinkta valdyba dirbs dvejus metus, nuo 2018 m. kovo 10 d. iki 2020 m. kovo 7-14 d. (priklausys nuo Visuotinio susirinkimo paskelbimo datos). Naująją Valdybą sudaro:

Jolita Skinulytė – pirmininkė

Justina Špeirokaitė – pirmininkės pavaduotoja

Olga Keller – iždininkė

Raminta Zalieskytė – lituanistinės mokyklėlės „Ąžuoliukas“ vadovė

Mantas Viselga – Austrijos lietuvių jaunimo sąjungos lyderis, lituanistinės mokyklėlės „Ąžuoliukas“ mokytoja

Lina Grigaitienė – jaunųjų pianistų konkurso „Edelweiss“ organizatorė, lituanistinės mokyklėlės „Ąžuoliukas“ mokytoja

Po susirinkimo įvyko šventinis kovo 11-ajai skirtas Domanto Razausko koncertas. Susirinkusieji negailėjo pagyrų svečiui iš Vilniaus, jo atliekamos dainos daugelį sujaudino ir paliko gilų emocinį įspūdį.  

Visuotinio susirinkimo protokolas 2018 03 10.

Išsamią Valdybos veiklos ataskaitą už 2016-2018 m. kovo 10 d. rasite čia.

Išrinkta nauja Austrijos lietuvių bendruomenės valdyba

Balandžio 22 d. išrinkta nauja Austrijos lietuvių bendruomenės valdyba:

Jolita Skinulytė (pirmininkė)
Andrius Šimkus (pirmininkės pavaduotojas)
Raminta Zalieskytė (lituanistinės mokyklėlės „Ąžuoliukas“ vadovė)
Olga Keller (buhalterė)
Skaidrilė Grigaitė-Mockevičienė
Lina Grigaitienė
Indrė Miseckaitė
Zita Dargužytė
Milda Ulozaitė

Auditorės: 

Raminta Kaniušienė
Gitana Koeck

Ginčų komisija:

Jadvyga Kuršelienė
Milda Gebhart
Vaidilė Asisi

Sveikiname ir linkime kuo geriausios kloties dirbant lietuvių bendruomenės labui.

Jūsų dėmesiui susirinkimo protokolas, audito ataskaita ir 2014-2016 m. valdybos ataskaita.

Audito Ataskaita 2016-04-19                 susirinkimo protokolas         2014-2016 metu valdybos ataskaita

Jei turite klausimų, pasiūlymų, idėjų, norite prisidėti prie bendruomenės veiklos, prašome mums rašyti el. pašto adresu: austrijos.lietuviai@gmail.com.

Austrijos lietuvių bendruomenės visuotinis susirinkimas

Austrijos lietuvių bendruomenės visuotinis susirinkimas įvyks š.m. balandžio 22 d. 18 val. LR ambasados Vienoje patalpose, adresu Löwengasse 47/4, 1030 Viena.

Kadangi susirinkimas įvyks ambasados patalpose, labai prašome registruotis į renginį el. pašto adresu: austrijos.lietuviai@gmail.com nurodant dalyvių skaičių.

Susirinkimo metu savo veiklos atasakiatą pateiks 2014-2016 m. kadencijos valdyba, taip pat įvyks rinkimai į naują 2016-2018 m. valdybą.

Valdybos rinkimai

Valdybą renka bendruomenės nariai. Visų kandidatų prisistatymus galite matyti šio informacinio leidinio apačioje.

Rinkimų metu turi būti išrinkti ne mažiau kaip penki valdybos nariai (įstatai neapriboja valdybos narių skaičiaus didėjimo tvarka, tačiau nustato minimalią ribą).

Balsavimas vyks susirinkimo metu, taip pat internetu balandžio 20 d. nuo 00 val. iki 24 val. Balsavimo internetu kvietimą gaus tik tie, kas bus tapę bendruomenės nariais iki balandžio 17 d. imtinai.

Atsižvelgiant į bendruomenės narių siūlymus ir kitų bendruomenių praktiką, šių rinkimų metu busgalima balsuoti už du kandidatus į valdybą.

Tiek balsalapiai susirinkimo metu, tiek internetinio balsavimo balsalapiai, kuriuose bus nurodyta daugiau nei du kandidatai, bus laikomi negaliojančiais ir tie balsai bus neskaičiuojami. Nurodyti vieną kandidatą – leidžiama.

Balsuoti galima tik vieną kartą, t.y. internetu arba susirinkimo metu.

Susirinkime balso teisę turi tik bendruomenės nariai.

Bendruomenės nariu galima tapti sumokėjus 5 eurų dydžio metinį narystės mokestį. Tai bus galima padaryti atvykus į susirinkimą arba pavedimu. Jei mokėsite pavedimu, komentaruosenurodykite savo el. pašto aresą, jei anksčiau nesate jo pateikę bendruomenei.

Mūsų rekvizitai:

Austrijos lietuvių bendruomenė/Litauische Gemeinschaft in Österreich
IBAN: AT91 1420 0200 1094 5527
BIC/SWIFT: EASYATW1

Pirmininko rinkimai

Išrinktoji valdyba iš savo tarpo išsirinks pirmininką bei pasiskirstys pareigybėmis.

Atsižvelgiant į bendruomenės narių siūlymus, išrinktoji valdyba spręsdama dėl pirmininko kandidatūros pirmiausia įpareigojama svarstyti tą kandidatūrą, kuri surinko daugiausia bendruomenės narių balsų.

Taip pat daugiausiai bendruomenės narių balsų gavęs kandidatas pirmininko rinkimuose gauna papildomą vieną balsą savo kaip pirmininko kandidatūrai.

Auditorių ir Ginčų komisijos rinkimai

Susirinkimo metu taip pat bus išrinkta Ginčų komisija, kurią turi sudaryti trys bendruomenės nariai bei paskirti du auditoriai, kurie nebūtinai turi būti bendruomenės nariai. Kandidatūras galima siūlyti el. pašto adresu: austrijos.lietuviai@gmail.com.

Read more

Prisijunk ir Tu!

Kviečiame visus Austrijos lietuvius į visuotinį susirinkimą. Jo metu už savo veiklą atsiskaitys darbą baigianti valdyba, taip pat bus išrinkta nauja valdyba. Taip pat turėsime galimybę susipažinti, pabendrauti ir pasiklausyti šventinio koncerto. 

Tapti naujos valdybos nariu gali kiekvienas norintis. Tereikia iki balandžio 1 d. pranešti apie save el. pašto adresu: austrijos.lietuviai@gmail.com. Atsiųskite trumpą prisistatymą-motyvacinį laišką, savo CV ir nuotrauką. Šie duomenys bus reikalingi kandidatų pristatymui bendruomenei. Sprendimas, kas formuos bendruomenės veiklą ir atstovaus ją pasaulyje, jūsų rankose!

Austrijos lietuvių bendruomenės visuotinio susirinkimo programa

2016 m. balandžio 22 d. 18:00 – 21:00

Othmarsaal, Untere Weißgerberstraße 10, 1030 Vienna

 

18.00 – registracija, nario mokesčio rinkimas, balsalapių išdavimas. 

18.30 – šventinis Irmanto Andriūno koncertas

19.00 – ataskaitinis 2014-2016 m. Austrijos lietuvių bendruomenės valdybos susirinkimas:

– veiklos ir finansų ataskaita, audito išvadų ir rekomendacijų pristatymas

– lituanistinės mokyklėlės Ąžuoliukas ataskaita

– klausimai 

20.00 – Kandidatų į naują valdybą prisistatymas. Klausimai. Balsavimas.

20.30 – Pertrauka. Balsų skaičiavimas. 

21.00 – Išrinktosios valdybos paskelbimas. Pirmininko rinkimai ir paskelbimas. 

21.30 – Bendravimas.

22.00 – Renginio pabaiga. 

Susirinkimą organizuoja: Jolita Skinulytė, Ingrida Prelgauskaitė, Raminta Zalieskytė, Olga Keller.

Kviečiame į rinkimus!

Kovo 14 d. baigėsi Austrijos lietuvių bendruomenės valdybos, išrinktos 2014 m. kovo 14 d., kadencija. Taip pat nustojo galioti bendruomenės įstatai. Taigi bendruomenė nuo šios dienos nebeturi oficialaus statuso. Siekiant užtikrinti bendruomenės veiklos tęstinumą, balandžio 22 d., penktadienį, 18 val. Othmarsaal, Untere Weißgerberstraße 10, 1030 Vienoje, organizuojamas visuotinis Austrijos lietuvių bendruomenės susirinkimas. Jo metu už savo veiklą atsiskaitys darbą baigianti valdyba, taip pat bus išrinkta nauja valdyba.

Tapti naujos valdybos nariu gali kiekvienas norintis. Tereikia iki balandžio 10 d. pranešti apie save el. pašto adresu: austrijos.lietuviai@gmail.com. Atsiųskite trumpą prisistatymą-motyvacinį laišką, savo CV ir nuotrauką. Šie duomenys bus reikalingi kandidatų pristatymui bendruomenei. Sprendimas, kas formuos bendruomenės veiklą ir atstovaus ją pasaulyje, jūsų rankose!

Austrijos lietuvių bendruomenės visuotinio susirinkimo organizacinis komitetas

Kviečiame prisidėti prie bendruomenės veiklos!

Primename, kad šių metų kovo 13 d. baigiasi šiuo metu veikiančios Austrijos lietuvių bendruomenės valdybos kadencija. Tad bus kviečiamas visuotinis bendruomenės susirinkimas ir rengiami rinkimai į naują valdybą. Kviečiame atsiliepti visus pageidaujančius dalyvauti naujos valdybos veikloje.

Dalyvaudami valdybos veikloje turėsite didesnes galimybes pažinti kitus pasaulio lietuvius, pasisemti organizacinės patirties, dalyvauti mokymuose ir projektuose. Veikla savanoriška, dėl to turėtumėte būti atviras pasauliui, turėti bent kelias valandas per savaitę benruomenės veiklai, būti aktyvus, žingeidus pasaulio lietuvis norintis Austrijos lietuvių bendruomenę padaryti pavyzdine bent jau Europoje. Specialių reikalavimų valdybos nariams nėra, tačiau atsižvelgiant į patirtį, valdyboje labai reikalingi žmonės, kurie gebėtų rengti projektus lietuvių ir vokiečių kalbomis, užsiimti lėšų paieška, komunikacija, interneto puslapio administravimu, organizuoti renginius ir pan.

Savo prisistatymą/motyvacinį laišką prašome siųsti bendruomenės el. pašto adresu:austrijos.lietuviai@gmail.com arba bet kuriam valdybos nariui. Laukiame jūsų motyvacinių laiškų ir tikime, kad veikla valdyboje tai bus naujas iššūkis jums ir naujos galimybės Austrijos lietuvių bendruomenei.

logo_30.05