Aptartos mokslininkų bendradarbiavimo galimybės

Lietuvos ambasadoje Vienoje vyko susitikimas su Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos (LJMS) atstovu bei Austrijoje gyvenančiais ir dirbančiais lietuvių mokslininkais.

Susitikimo metu aptarti doktorantūros studijų skirtumai/panašumai tarp Austrijos ir Lietuvos. Kalbėta apie mokslininko profesijos pasirinkimą, bendradarbiavimą mokslinėje grupėje ir su verslo atstovais, mokslinių darbų komercinimą, doktorantų įsitraukimą į tarptautinius projektus, gerbūvio ir akademinio stabilumo užtikrinimą studijų metu bei pačių doktorantų, jų mentorių atsakomybes.