Kviečiame tapti bendruomenės nariais

Austrijos lietuvių bendruomenė yra Pasaulio lietuvių bendruomenės narė ir vienija Austrijoje gyvenančius lietuvius.

Bendruomenės veikla plėtojama keliomis kryptimis, kurios apibrėžtos ir įstatuose:

 • Vienyti ir burti Austrijoje gyvenančius tautiečius ir Lietuva besidominčius asmenis
 • Vykdyti neformalųjį lituanistinį švietimą
 • Skatinti įvairią bendruomeninę veiklą bei saviraišką
 • Skleisti informaciją apie Lietuvą ir formuoti teigiamą šalies įvaizdį
 • Skatinti Austrijos ir Lietuvos bendradarbiavimą kultūros, mokslo, sporto, meno ir kitose srityse, organizuoti bendrus projektus
 • Palaikyti ir plėtoti ryšius su kitų tautų bendruomenėmis

Daugiau apie bendruomenės įgyvendinamus projektus ir veiklas galite sužinoti šiame puslapyje, taip pat 2016-2018 m. Valdybos veiklos ataskaitoje. Pastaruoju metu taip pat daug dėmesio skiriama Austrijos lietuvių jaunimo sąjungos veiklos puoselėjimui bei skatinimui.

Kviečiame prisijungti prie bendruomenės, tapti jos nariais, savanoriais ir rėmėjais.

Kodėl verta tapti tikruoju bendruomenės nariu?

 • Tai suteikia teisę išsakyti nuomonę apie bendruomenės vykdomą veiklą ir daryti jai įtaką, priimant sprendimus demokratiniu keliu
 • Tai suteikia teisę kandidatuoti į bendruomenės valdybą bei balsuoti ją renkant
 • Tai galimybė sutikti bendraminčių
 • Įgyji nuolaidų bendruomenės renginiams

Narystės rinkliava metams yra 12 eurų ir mokama į bendruomenės sąskaitą pavedimu. Prašome atliekant pavedimą, komentaruose nurodyti savo el. pašto adresą, kuriuo galėtume siųsti naujienlaiškius ir aktualią informaciją apie susirinkimus bei renginius. Narystės įmoka mokama už kalendorinius metus

Esamiems bendruomenės nariams primename, kad, remiantis įstatais, narystės įmoka turi būti sumokėta iki einamųjų metų sausio 31 d. To nepadarius, narystė bendruomenėje stabdoma. 

Mūsų rekvizitai:

 • Litauische Gemeinschaft in Österreich
 • Bank: Easybank
 • IBAN: AT91 1420 0200 1094 5527
 • BIC/SWIFT: EASYATW1

Narystės įmokos renkamos siekiant padengti organizacijos administracines išlaidas, tokias, kaip banko mokesčiai, pašto išlaidos, solidarumo įmoka Pasaulio lietuvių bendruomenei ir kt. Narystės mokesčio nepakanka renginiams ir projektas įgyvendinti, todėl papildomai renkamos aukos lituanistinės mokyklėlės veiklai vykdyti bei už atskirus renginius. Visos už renginius gautos pajamos skiriamos renginių bei administracinėms išlaidoms padengti. Bendruomenės valdyba ir savanoriai bendruomenėje dirba neatlygintinai.