Pristatoma Austrijos lietuvių bendruomenės Valdybos veiklos ataskaita

Šį šeštadienį, kovo 10 d. 17 val., kviečiame visus bendruomenės narius ir norinčius jais tapti į Visuotinį bendruomenės susirinkimą, kuris vyks Lietuvos ambasadoje Vienoje. Susirinkimo metu 2016-2018 metais dirbusi bendruomenės Valdyba pristatys veiklos ataskaitą, taip pat bus išrinkta nauja bendruomenės Valdyba, kuri dirbs iki 2020 m. kovo. 

Jūsų dėmesiui pateikiame bendruomenės Valdybos, dirbusios 2016 m. balandžio 22 d. – 2018 m. kovo 10 d., veiklos ataskaitą.

 

Susirinkimo programa (po susirinkimo visu skviečiame į Domanto Razausko koncertą):

1. Austrijos lietuvių bendruomenės valdybos dvejų metų veiklos ir finansinės ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas. Klausimai. Atsakingi asmenys: Jolita Skinulytė, Olga Keller.

2. Kandidatų į Austrijos lietuvių bendruomenės valdybą prisistatymas. Klausimai. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai. Slaptas balsavimas. Balsų skaičiavimas įskaitant ir internetinio balsavimo, vykusio iki kovo 9 d. imtinai, balsus.

3. Kandidatų į Audito komisiją prisistatymas. Klausimai. Balsavimas. Audito komisijos paskelbimas.

4. Kandidatų į Ginčų komisiją prisistatymas. Klausimai. Balsavimas. Ginčų komisijos paskelbimas.

Kandidato į Pasaulio lietuvių bendruomenės Seimą, kuris vyks 2018 m. liepos 8-11 dienomis Vilniuje, rinkimai.

5. Balsų skaičiavimo komisijos pranešimas. Naujos 2018 – 2020 m. Austrijos lietuvių bendruomenės valdybos paskelbimas.

6. Kiti klausimai (svarstomi ir, esant reikalui balsuojama, jei klausimo svarstymui pritaria trečdalis susirinkusiųjų bendruomenės narių).