Kviečiame į visuotinį susirinkimą

Kovo 10 d. 17 val. Lietuvos ambasadoje Vienoje šaukiamas visuotinis Austrijos lietuvių bendruomenės susirinkimas. Po susirinkimo visus kviečiame į Domanto Razausko koncertą, kuris prasidės 19 val. 

Susirinkimo programa
1. Austrijos lietuvių bendruomenės valdybos dvejų metų veiklos ir finansinės ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas. Klausimai. Atsakingi asmenys: Jolita Skinulytė, Olga Keller. 
2. Kandidatų į Austrijos lietuvių bendruomenės valdybą prisistatymas. Klausimai. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai. Slaptas balsavimas. Balsų skaičiavimas įskaitant ir internetinio balsavimo, vykusio iki kovo 9 d. imtinai, balsus. 
3. Kandidatų į Audito komisiją prisistatymas. Klausimai. Balsavimas. Audito komisijos paskelbimas. 
4. Kandidatų į Ginčų komisiją prisistatymas. Klausimai. Balsavimas. Ginčų komisijos paskelbimas. 
5. Balsų skaičiavimo komisijos pranešimas. Naujos 2018 – 2020 m. Austrijos lietuvių bendruomenės valdybos paskelbimas. 
6. Kiti klausimai (svarstomi ir, esant reikalui balsuojama, jei klausimo svarstymui pritaria trečdalis susirinkusiųjų bendruomenės narių). 

Kas turi teisę teikti kandidatūrą į Valdybą, Ginčų ir Audito komisijas?

Savo ar kito asmens kandidatūrą į Austrijos lietuvių bendruomenės valdybą, Ginčų ir Audito komisijas teikti turi teisę visi bendruomenės nariai. 

Iki kada turi būti pateiktos kandidatūros į Valdybą, Ginčų ir Audito komisijas?

Kandidatūros į Valdybą turi būti pateiktos iki kovo 2 d. imtinai, o viešai bus paskelbtos kovo 5 d. pirmadienį. Kandidatai į Ginčų ir Audito komisijas gali būti siūlomi ir visuotinio susirinkimo metu. Kandidatūros turi būti teikiamos el. paštu austrijos.lietuviai@gmail.com atsiunčiant savo asmens duomenis (vardas, pavardė, gimimo metai, veikla, gyvenamoji vieta), nuotrauką ir iki vieno A4 dydžio puslapio (iki 3500 spaudos ženklų) motyvacinį laišką. 

Kiek bendruomenės narių privalo dalyvauti visuotiniame susirinkime?

Jei visuotinis susirinkimas paskelbtas vadovaujantis bendruomenės įstatais, jis laikomas įvykusiu ir jo sprendimai priimtais nepriklausomai nuo susirinkime dalyvavusių Bendruomenės narių skaičiaus.

Kas dalyvauja ir turi sprendimo teisę susirinkime?

Susirinkime kviečiami dalyvauti visi bendruomenės nariai ar norintys jais tapti. Susirinkime turi teisę priimti sprendimus ir balsuoti renkant valdybą tik bendruomenės nariai (asmenys sumokėję bendruomenės nario mokestį už 2018 m.). Bendruomenės nariais galima bus tapti ir atvykus į susirinkimą. Balsuoti internetu turės teisę tik asmenys esantys ar tapę bendruomenės nariais iki kovo 4 d. imtinai. 

Kaip tapti bendruomenės nariu?

Bendruomenės nariu gali tapti kiekvienas pageidaujantis sumokėjęs metinę bendruomenės nario įmoką, kuri 2018 m. yra 12 eurų metams, bei pateikę savo asmens (vardas ir pavardė) bei kontaktinius (el. paštas) duomenis. Sumokėti įmoką galima renginių metu bendruomenės iždininkei Olgai Keller arba pervedimu į bendruomenės sąskaitą: 
Litauische Gemeinschaft in Österreich
IBAN: AT91 1420 0200 1094 5527
BIC/SWIFT: EASYATW1
Atlikdami pavedimą taip pat nurodykite savo el. pašto adresą.